Přináším vám to nej.. z netu a mailíků :o)

Moje rodná Olomouc

Svatý Kopeček

19. dubna 2015 v 16:11 | jask*
Bbazilika Panny Marie na Svatém Kopečku je poutní barokní kostel a nachází se asi 5 km severovýchodním směrem od Olomouce. Již zdaleka tento architektonický klenot upoutá svou smělou stavbou tyčící se do krajiny na vrchu nad Olomoucí.Historie tohoto místa se začala psát na počátku 17. století, v době, kdy Evropou zmítala třicetiletá válka.

Samozřejmě, že toto místo bylo pevně spojeno s osudem své země a tak bylo svědkem obléhání Olomouce Švédy, rozkvětu na přelomu 17. a 18. století a bolestně se ho dotklo zrušení mateřského kláštera Hradisko na pokraji Olomouce koncem 18. století. Roku 1785 se toto místo stává farností.

Pohnutá doba 19. století přinesla Svatému Kopečku návrat duchovní správy premonstrátského řádu, nyní však již z pražského Strahova. Doba obou světových válek ve 20. století si vybrala svou daň těžkým poškozením stavby v roce 1945. Zásluhou velice schopného P. Julia Půdy byly opravy během pár let dokončeny.

20. století však přineslo kromě nejtěžších ran i nejradostnější události, kdy byl papežským dekretem ze dne 11. dubna 1995 chrám povýšen na "baziliku minor" a poctěn papežskou návštěvou 21. května téhož roku.

Hrdelní právo na Olomoucku

1. dubna 2015 v 16:29 | jask*
KAT. Jinak řečeno - mistr meče, mistr popravní či popravčí, prodloužená ruka spravedlnosti. Osoba potřebná k výkonu rozsudků smrti, vykonavatel trestů, sluha mocných, člověk na okraji společnosti, zavrhovaný, bezcitný, opomíjený, všemi opovrhován, odpadlík všeho lidského druhu, osoba stavu sníženého - a přesto všechno člověk z masa a kostí, stejně jako jeho oběti, člověk se svými pocity, tužbami a sny.

KATOVNY

Obydlí mistrů popravčích se nacházela v každém větším královském městě, které drželo status hrdelního soudu, přestože dané město právě tou dobou katem nedisponovalo. V tom případě v těchto domech přebývali rasové, nebo mistři popravčí, pozvaní z jiných měst. Katové byli nuceni stavět svoje obydlí většinou za hraddbami, protože jako snížení lidé byli považováni za nečisté a stejně tak jejich domy. Tato obydlí se v katovských rodinách dědila. Pokud ovšem umřel poslední kat, a neměl nikoho, kdo by jeho řemeslo podědil, přecházela katovna do vlastnictví města a každý nový městský mistr popravčí si katovnu musel od města vykoupit, a to za nemalou cenu.Olomoucká katovna v lednu roku 1709 totálně vyhořela při katastrofálním požáru města Olomouce. Na spáleništi tehdy vystavěl olomoucký kat Jan Melichar Pietsch katovnu novou, její základy je vidět dodnes.

2. března r. 1860 umírá poslední olomoucký mistr popravčí Antonín Hořínek na dnu a vdova po něm, Barbora, prodává 8. prosince 1866 katovnu za 3800 zlatých Anežce a Rajmundovi Nietschovým. Tímto skutkem zaniká v Olomouci katovské obydlí a končí tak i katovská živnost v Hanácké metropoli.

ŠIBENICE

Olomoucká šibenice stála Na Šibeníku a zbourána byla kolem roku 1750. Podobná údajně nebyla v celé zemi.
Dodnes se traduje, že je to místo prokleté.

Po zániku slavné šibenice Marie Terezie povolila, aby se v Olomouci věšelo na tzv. rychlé šibenici, která se stavěla pro každou popravu zvlášť, a to zpravidla na svahu Tabulového vrchu.

Veřejně se v Olomouci popravovalo až do 60. let 19. stol. kdy se popravy přesunuly do prostor věznic. Jediná poprava za meziválečné Československé republiky se v našem městě uskutečnila roku 1927.
Tehdy byl popraven mnohonásobný vrah, lupič a kasař Martin Lecián. Byla to zároveň poslední poprava, kterou vykonal úřední popravčí Leopold Wohlschläger.
V poválečném období od roku 1945 do roku 1947 bylo v Olomouci oběšeno 44 konfidentů a příslušníků SS a Gestapa, pak do roku 1952 zde bylo popraveno pět vrahů, poté se již v Olomouci popravy nevykonávaly.

Ženy nebyly dříve věšeny, poněvadž oběšenci zůstávali na šibenici viset dlouhou dobu, a mohlo by tak dojít k veřejnému pohoršení, byly též častěji než muži zahrabávány za živa nebo topeny. Počínaje 19. stoletím se uplatňoval pouze trest smrti oběšením bez rozdílu pohlaví. Poprava oběšením se dříve pokládala za potupnou, měšťan nebo šlechtic měl nárok na to, aby byl sťat mečem.

Expozice O moravských zločinech a trestech ve Vlastivědném muzeu v Olomouci

LÁMÁNÍ KOLEM

byl ve středověku a raném novověku užívaný způsob popravy. Byl užíván k potrestání zvláště závažných zločinů - mnohonásobných vražd a rozsáhlých loupeží, vraždy rodičů, zrady panovníka či znásilnění panny, zejména pokud byla oběť z vyšší společenské vrstvy než násilník.

Tento nástroj se používal v celé Evropě. Ve Francii byl do kola zločinec vpleten a kat mu zpřerážel údy.

Ve střední Evropě kat podložil údy zločince dřevěnými špalíky a zpřerážel mu údy kolem s břitem. Byly dva způsoby, jak to bylo možné provést. Tím bolestivějším byl ten, kdy kat začal od nohou, naopak pokud začal u hlavy, zločince zpravidla usmrtil první ranou. Odsouzenec byl až poté vpleten do podstatně menšího kola a vztyčen s ním, aby byl dobře vidět. Mělo to samozřejmě odstrašující účel.

NARÁŽENÍ NA KŮL

V naší historii se dokonce i naráželo na kůl. To byl zřejmě nejbolestivější způsob popravy. Na kůl se naráželo za krále Vladislava Jagellonského. Byl to jinak velmi dobrý člověk, ale v tomto způsobu popravy si liboval.Salmův palác

30. prosince 2014 v 10:18 | jask*
Klasicistní městský šlechtický palác rodu Salmů vystavěný na místě tří starších gotických měšťanských domů (dochovány sklepy) pro Julia Salm-Neuburga. Barokní přestavba starších domů pochází ze 2. poloviny 17. století. Cenný portál z roku 1687 je z dílny Lorenze Seegera.


Budoucnost Olomouce

3. listopadu 2013 v 14:37 | jask*
V loňském roce byl oficiálně spuštěn provoz nového webu, který si klade za cíl informovat širokou veřejnost o nových stavbách a připravovaných projektech na území města Olomouce.


Webové stránky nabízí svým návštěvníkům možnost seznámit se se stavbami připravovanými, rozestavěnými a dokončenými. U každé stavby mohou občané vyjádřit svůj názor v diskuzi či hlasováním (líbí se mi/nelíbí se mi), které určuje celkové hodnocení všech nových olomouckých staveb.

Prameny a studánky Olomouckého kraje

15. dubna 2013 v 17:01 | jask*
Vánoční Olomouc

20. prosince 2012 v 15:46 | jask*
Ještě ten sníh kdyby zase napadl, nemělo by to chybu :○)
Olomoucký Prior je pryč, Galerie Moritz přilákala davy

20. prosince 2012 v 15:17 | jask*
Po zhruba devíti měsících stavebních prací se ve středu v 15 hodin namísto starého Priroru v centru Olomouce otevřelo nové nákupní centrum Galerie Moritz.


Galerie Moritz otevřela 29. listopadu 2012. Nové nákupní centrum v samém centru Olomouce prošlo komplexní rekonstrukcí a modernizací a z bývalého obchodního domu PRIOR vznikla Galerie Moritz.

Komplexní rekonstrukcí, která začala 1. 3. 2012 a trvala zhruba 9 měsíců, došlo především k oživení fasády budovy použitím skla, a tím docílení efektu zrcadlení okolních historických domů, a k prosvětlení celého interiéru vybudováním prostorného atria s eskalátory.

V Galerie Moritz se nyní nachází 40 nájemních jednotek na čtyřech podlažích (suterén, přízemí, 1.patro, 2.patro). Obchodní plocha přístupná veřejnosti vzrostla z původních 5 500 m2 na 8 000 m2, z čehož 6 600 m2 jsou vlastní nájemní jednotky a zbytek tvoří obchodní pasáž.

Mezi nejvýznamnější nájemce patří bezesporu módní řetězec H&M, supermarket BILLA, obuv CCC, elektroprodejna EURONICS, knihkupectví Neoluxor books, dm drogerie, hračky DRÁČIK a další specializované obchody.

Věřím, že se Galerie Moritz opět stane hlavní nákupní destinací v centru města.


původní Prior

dnešní Galerie Moritz

Olomouc ukáže archeologické poklady, které vydal objevený římský tábor

20. prosince 2012 v 14:56 | jask*
V Olomouci by měla vzniknout zajímavá venkovní expozice, která by prezentovala archeologické nálezy Římského tábora v městské části Neředín.Poslední výzkum v městské části Neředín skončil v květnu. Archeologové prozkoumali další část ze stovky metrů dlouhých příkopů, které neředínské ležení římské armády spolu s dřevěnou palisádou chránily.

"Minimálně zde sídlily stovky mužů. Pohybovali se zde v závěru válek s místními germánskými kmeny v letech 179 až 180," přibližuje archeolog Marek Kalábek z Archeologického centra Olomouc.
Ten s kolegy při dřívějších průzkumech vyzvedl ze země po bezmála dvou tisících letech třeba zbytky římské keramiky, klíč, železný hrot šípu, bronzovou sponu, zlomky římských cihel a také stříbrnou minci vyraženou ve francouzském Lyonu.

Neředínský tábor, který byl nejseverněji položeným táborem Římanů na území České republiky, byl tehdy jedním z opěrných bodů, s nímž římská říše počítala při svém definitivním obsazení našeho území a při vzniku své nové kolonie.
"Pokud by se tyto plány podařilo naplnit, vzniklo by v okolí tohoto neředínského ležení již klasické římské sídlo s kamennými stavbami," líčí Kalábek.

Mimořádnost objevu potvrdila i mezinárodní vědecká komise

Unikátnost olomouckých nálezů potvrdili i zahraniční badatelé. "Mezinárodní komise svolaná k posouzení nálezů z neředínského tábora se shodla na mimořádném středoevropském významu tohoto objevu," konstatoval v jedné z ročenek archeologického centra spolu s archeologem Filipem Šrámkem jeho ředitel Jaroslav Peška.


Vítězný film o Olomouckém kraji

1. listopadu 2012 v 12:04 | jask*

Dny evropského dědictví

23. srpna 2012 v 15:48 | jask*Zobrazit místo DED Olomouc 2012 na mapě DED Olomouc 2012


- tradiční zpřístupnění olomouckých památek a institucí
- den otevřených dveří památek, přednášky, výstavy, jarmark
- kulturní program na Horním náměstí
- knižní veletrh na Horním náměstí
- velkolepé večerní představení opery Carmen v centrálním veřejném městském prostoru u radnice
- a další zajímavé doprovodné akce

Císař František Josef po 140 letech opět na fortu Radíkov

23. srpna 2012 v 12:36 | jask*
Před 140 lety navštívil císař František Josef nejmodernější pevnostní zařízení v monarchii, fort Radíkov.

Poznej Střední Moravu

23. srpna 2012 v 11:55 | jask*

Safari v olomoucké ZOO

23. srpna 2012 v 11:42 | jask*

Již na letošní rok chystá ZOO na Sv. Kopečku u Olomouce unikátní atrakci. Otevře se první, euroasijská, část safari. Do roku 2015 by na ni měly navázat ještě další čtyři podobné areály.Olomoucké safari pak nabídne kromě euroasijské části i americkou, africkou, australskou a arktickou. Návštěvníci tak budou mezi volně puštěnými zvířaty projíždět vyhlídkovým vláčkem. V euroasijské části uvidíte např. zubry evropské, losy, jeleny sika, kozorožce, daňky či kamzíky. Příští rok by měla vyrůst americká část a vůbec první vlčí safari v Evropě. Africké safari by mělo vzniknout v roce 2014, australské a arktické safari pak v roce 2015. Safari v olomoucké ZOO je zcela ojedinělý projekt v rámci České republiky.


Olomoucká radnice ve hře světel

23. srpna 2012 v 11:29 | jask*
Posvícení není každý den, každý večer však ano! O poopravení tohoto rčení se v posledních týdnech v Olomouci stará tým pořadatelů Prázdnin s Philipsem. Každý večer od začátku srpna se od 21:30- 22:00 hodin rozzáří radnice všemi možnými barevnými odstíny a to dokonce v rytmu hudby.Pokud máte zájem, můžete se do choreografie světelné show zapojit i vy a to na Facebooku, viz výše.

Novinky v cestovním ruchu Olomouckého kraje

7. srpna 2012 v 18:15 | jask*
Olomoucký kraj zdobí historiké památky, příodní unikáty, jedinečné tradice i vynikající kuchyně.

ZOO Olomouc na Svatém Kopečku

Svatý Kopeček se rozkládá na úpatí Hrubého Jeseníku v nadmořské výšce 382 m. n. m. Tato část Olomouce vzdálená od jejího středu 8 km se stalanejoblíbenějším výletním i poutním místem v regionu. Svou polohou, rozmanitostí terénu s krásnými lesními porosty, údolími potoků a řek nabízí ideální podmínky pro sportovní i rekreační vyžití. Oblast je provázána množstvím tras pro pěší i cykloturistiku. Nejvýznamnější dominantou tohoto místa je barokní chrám Navštívení Panny Marie. Tento architektonický klenot se monumentálně tyčí do krajiny nad Olomoucí. Od roku 1956 se v přilehlých smíšených lesích na ploše více než 40 hektarů rozkládá Zoologická zahrada Olomouc. U svých prarodičů zde pobýval básník Jiří Wolker, své rodiště tu má Karel Svolinský, národní umělec, malíř a grafik a bydlel zde spisovatel a překladatel O. F. Babler.


Expozice času ve Šternberku

Charakter Expozice času má široký záběr od vesmírného času k atomovým hodinám a nejmodernějším metodám měření času. Návštěvníkům tato ojedinělá expozice osvětlí mj. proces vzniku vesmíru a času, představí rozdílnost kalendářů a času v různých kulturách různých dob a popíše vývoj nejstarších hodin a principy měření času. Prostor dostávají také mechanické hodiny, elektrické a elektronické hodiny a zvláštní hodiny. Mezi zvláštní hodiny jsou obvykle zařazovány hodiny s neobvyklým tvarem, zvláštním způsobem pohonu, neobvyklým regulátorem chodu nebo funkcí. V neposlední řadě budou mít návštěvníci také možnost nahlédnout do hodinářské dílny.Vodní tvrz Jeseník - expozice čarodějnických procesů v Jeseníku

Stálá expozice v nově zrekonstruovaných prostorách sklepení Vodní tvrze v Jeseníku představuje historii rozsáhlého honu na čarodějnice, ke kterému došlo v jesenickém regionu v letech 1622-1695. V 17. století se Jesenicko na dlouhá desetiletí stalo centrem nelítostného honu na čarodějnice. Víra v pomocníky ďábla, kteří zaprodali své duše, přerostla v davovou hysterii a začalo pronásledování nevinných lidí obviněných z čarodějnictví, hrdelního zločinu. Vrchnost měla z procesů velké zisky. Celkový počet odsouzených v tehdejším nisském knížectví vystoupil na 250 osob, což řadí jesenický region na první místo v celém Slezsku. Svým rozsahem a brutalitou nemají ve střední Evropě obdoby.

Orloj není jenom v Praze

17. listopadu 2011 v 19:50 | jask*
Olomoucký orloj, se mezi evropskými orloji řadil po staletí k největším a nejsložitějším.

orlojcely
...vysoký je 14 metrů

Ta Olomouc, nebo ten Olomouc?

Ve spisovné češtině je Olomouc zásadně rodu ženského, v místním úzu však převládá rod mužský.

Cesta do města

Olomouc se rozkládá v Hornomoravském úvalu na pobřežní plošině při říčním toku řeky Moravy se soutokem řeky Bystřice.

mapaol

Více informací o dopravě na: www.idos.cz

První zmínka o "hradě Olomouci" je z roku 1055 v záznamu Kosmovy kroniky. Po tomto datu se Olomouc stala centrem jednoho ze tří nově vzniklých moravských údělných knížectví: olomouckého, brněnského a znojemského. Roku 1314 bylo město v privilegiu krále Jana Lucemburského jmenováno jako "první na Moravě". V předbělohorském období byla dokonce druhým největším městem v českých zemích po Praze... a stejně jako Praha se může pyšnit i orlojem.

Olomoucký orloj

Olomoucký orloj je součásti severní stěny radnice, nacházející se na olomouckém Horním náměstí. Je vysoký téměř čtrnáct metrů.

orlojsdomem

Jeho nejnovější umělecké ztvárnění pochází z let 1947-1955 a je spojeno se jménem Karla Svolinského, podle jehož návrhu byl vytvořen z mozaiky, a jeho manželky Marie, která je autorkou pohyblivých figurek. Je to snad jediný orloj na světě, který vzdává hold chemikovi a různým dělnickým profesím.

figurky
figurky od Marie Svolinské

Střed Olomouce se pyšní orlojem přinejmenším od patnáctého století. Některé dokumenty ukazují, že první orloj byl na budově radnice instalován v letech 1419-1422. Skutečné doklady o existenci orloje jsou však z roku 1519. O více než půlstoletí později jej pak zdokonalili Pavel Fabricius, osobní astronom a lékař císaře Maxmiliána II., a hodinář Hans Pohl z Olomouce. Fabriciův sluneční a měsíční ukazatel astronomického číselníku z 16. století či barokní ukazatel měsíčních fází z roku 1746 jsou skvostnými ukázkami středověkých hodinářů, matematiků, astronomů a umělců.

orloj
skvostná ukázka středověkých hodinářů, matematiků, astronomů a umělců

Orloj byl průběžně zdokonalován. Výrazné změny zaznamenal v roce 1898, kdy byla ukončena jeho radikální přestavba a stoletý kalendář byl změněn na věčný. Z tohoto roku byl v polovině dvacátého století při tvorbě nové socialistické podoby na orloji ponechán původní hodinový stroj.

Poslech nejen o Vánocích

Každý orloj přitahuje svojí zvukovou podobou. Už v šestnáctém století zněly z olomouckého orloje bicí a hudební mechanismy a čtyři různé zvonkohry podle ročních období: od velikonoc do letnic, od letnic do sv. Václava, od sv. Václava do Vánoc a od Vánoc do velikonoc.

Pokud budete mít čas, zajeďte si poslechnout, co vám olomoucký orloj zahraje o letošních Vánocích.

Zarockujte si v Rockové Olomouci!

27. října 2011 v 21:43 | jask*
Když je šéf obce duší rocker, znamená to, že si vaše město od tvrdé hudby moc neodpočine. Martin Novotný, primátor Olomouce, je kytarista kapely The Again...

rock

Líbí-li se vám tvrdší hudba, měla byste uvažovat o přestěhování do Olomouce. Od roku 2006 "vládne" tomuto městu primátor Martin Novotný, kytarista kapely The Again. Jak to umí rozjet, to si poslechněte na následujícím videu...
Martin Novotný je také jedním z mužů v pozadí projektu Rocková Olomouc. Od roku 2009 v rámci tohoto projektu probíhají v Olomouci akce a koncerty zaměřené na rockovou hudbu. Každý ro(c)k pozve primátor do města také jednu ikonu této hudby. V roce 2009 to byla britská kapela Yes, v loňském roce Deep Purple a letos 5. listopadu od 20.00 hodin ve Sportovní hale Univerzity Palackého vystoupí legendární Britové Status Quo.

Olomoucké náměstí ožilo barvami a tajemnými příběhy.

25. října 2011 v 19:32 | jask*
Celkem pět večerů ve znamení pestrobarevného světla a poutavých příběhů zažila na konci září moje rodná Olomouc. Ojedinělá podívaná v podobě Festivalu světla a videomappingu VZÁŘÍ oživila v těchto večerech slavné a historicky vzácné olomoucké paláce. Jindy důvěrně známé zdi starých domů ožily zajímavými příběhy, renesanční, barokní a klacisistní fasády se proměňovaly a pohybovaly jako v pestrobarevném snu.


Olomoucký festival VZÁŘÍ je vůbec první evropskou soutěží ve videomappingu na budovy.Vítězný český tým.

Olomoucké rodinné stříbro

10. června 2011 v 9:55 | jask*

Výlety kolem hlavního města Hané :o)

25. března 2011 v 21:14 | jask*
Česká republika dostává mnoho přívlastků, které ji, ať už výstižně nebo méně výstižně, charakterizují. Na některé být hrdi moc nemůžeme, některé naopak bereme s úsměvem a přikývnutím. Ale tvrzení, že Česká republika je pohádkovou zemí hradů a zámků přijímáme s hrdostí a naprostým souhlasem. Na území našeho státu se totiž nachází stovky rozpadlých zřícenin, malebných tvrzí, majestátních hradů a překrásných zámků. Na tento odkaz našich předků jsme náležitě hrdi, pečujeme o něj a velmi rádi tyto objekty navštěvujeme. Množství dochovaných hradů a zámků je důkazem bohaté historie naší vlasti a zároveň nám dává obrázek o tom jak žili naši předci.
Zde, na tomto odkazu, naleznete všechny zajímavosti v okolí města Olomouc.
Turistické zajímavosti jsou seřazeny podle vzdálenosti měřené od města Olomouc vzdušnou čarou.

 
 

Reklama