Přináším vám to nej.. z netu a mailíků :o)

Srpen 2014

Magické Česko

26. srpna 2014 v 14:28 | jask* |  Historie
Vydejme se na putování po místech, která jsou opředena tajemnými legendami a dodnes žijí vlastním životem. Jejich zvláštní atmosféru ucítíte doslova všemi smysly.

Panenský Týnec

překvapí svým nikdy nedostavěným gotickým chrámem. Tohle místo v sobě údajně ukrývá léčivou energii a možná jsou tu i ostatky svaté Anežky České. Vydejme se teď meditovat mezi jeho zdi...


O Panenském Týnci se mluví už na počátku 12. století. Jeho jméno pochází od slova Týn, což bylo místo ohrazené a Panenský je odvozeno od panen klarisek františkánského řádu. Na založení kláštera přímo v Panenském Týnci má zásluhu mocný rod Žerotínů. Postavil ho Habart ze Žerotína jako poděkování, za uzdravení své manželky.

Panenský Týnec ležel už před staletími na důležité cestě Via regia. Tato královská cesta vedla z Prahy do Lipska. Původ města však sahá až do prehistorických časů.

Zvláštní pocit na vás dýchne v nedostavěném gotickém klášterním chrámu. Svojí uměleckou hodnotou se řadí k nejdokonalejším českým památkám a také se zde podle psychotroniků nachází silné energetické místo s léčivými účinky. Pozitivní zóna svým tvarem připomíná kříž. Duše rytíře Plichty z Žerotína a údajně dokáže odradit kohokoliv, kdo by chtěl na místě chrámu postavit cokoliv jiného.

Lom Amerika

se nachází se u obce Mořina v Českém krasu, poblíž hradu Karlštejn. Amerika je název pro soustavu jámových vápencových lomů, které jsou propojené podzemními štolami.Mírumilovnou scenérii s modrou hladinou ale čeří hrůzné legendy. Ta nejznámější vypráví o přízraku v uniformě SS.
Tento muž, Hans Hagen, byl údajně příslušníkem německé armády v období 2. světové války. Když se v té době snažil uprchnout Rudé armádě, měl se schovávat ve zmiňovaných lomech, kde z hladu kradl horníkům jídlo. Horníkům brzy došla trpělivost, a tak Hagena začali nahánět po štolách. Ten po nich měl hodit ruční granát , což ale způsobilo zasypání lomu.

Když Hagen věděl, že je v lomech navždy uvězněn, údajně se zastřelil. Kulka však prý škrtla o zvon, kterým si horníci dávají znamení. Ten se v jedné ze starých štol dodnes nachází! Říká se, že každému, kdo na tento zvon 3x po sobě zazvoní, se na Americe stane neštěstí nebo si pro něj Hagen do roka a do dne přijde.

Modlivý důl

je asi 1 km dlouhé romantické skalnaté údolí, hluboce zaříznuté do pískovcových skal v severovýchodním okraji Svojkova.

Obrázek

Skalnatá rokle se původně nazývala Smolný důl , protože zdejší uhlíři měli vedle milířů i smolné pece, v nichž vařili kolomaz.

Teprve později zde vzniklo poutní místo, o jehož původu se vyprávěly různé pověsti. Podle jedné z nich tu dobrovolně zemřeli rytíř Jaroslav ze Svojkova s dcerou sládka z Velenic, kteří se velmi milovali, ale rytířovi rodiče jim jejich lásku nepřáli. Jiná pověst vypráví, že tu jeden selský chlapec zabil svého soka v lásce.

První obrázek, znázorňující loučení Panny Marie s Ježíšem, tu prý na strom pověsil roku 1704 jistý dělník Melzer, pracující jako pomocník ve svojkovském pivovaru, aby zaplašil prokletí ponurého místa. Vrchnost pak nechala hustý les trochu prosvětlit a u obrázku se začali zastavovat pocestní. Časem se rozšířily zprávy o zázračně vyslyšených modlitbách.

Koncem 18. století hraběnka Alžběta Kinská nechala vytesat kapli do skalní stěny a teprve koncem 19. století, byla kaple zasvěcena Panně Marii Lourdské, a její vnitřek byl roku 1903 upraven na lourdskou jeskyni. I potom sem směřovala procesí z širokého okolí a modlit se sem chodil i bývalý císař Ferdinand V. při svých projížďkách ze zámku v nedalekých Zákupech.

Po 2. světové válce bylo poutní místo z větší části zničeno, takže dodnes zůstala zachována jen skalní kaple a prázdný výklenek oratoře.

Svatá Hora

se tyčí nad Příbramí a podle pověsti vznikla při soutěžení Panny Marie s ďáblem, kdo vystaví vyšší kopec... Ďábel prohrál a vrchol své hory zadupal vzteky do země.


Na mariánském vršku vznikla brzy kaplička, kam lidé chodili žádat o zázrak a úspěšně. Vyslyšení proseb poutníků u svatohorské Panny Marie bylo známo již dříve, včetně uzdravení, ale Procházkovo prohlédnutí po tolika letech slepoty bylo pokládáno za skutečně zázračné.

V kronikách se našlo přes 4 300 zápisů o zázračných uzdravení. Na místě skromné kapličky tak vyrostla monumentální bazilika. Chloubou baziliky je soška Panny Marie Svatohorské, kterou podle legendy vyřezal z hruškového dřeva sám arcibiskup Arnošt z Pardubic. Madona se zázračnou mocí umí předvídat i nebezpečí.

Hrad Houska

byl prý bránou do pekel. Tajemný, magický, prokletý či pekelný. Všechny tyto přívlastky má hrad jménem Houska, který byl zpřístupněn široké veřejnosti teprve roku 1999. Přestože nepatří mezi největší či nejkrásnější hrady, nepyšní se obrovským parkem nebo nejstarší kaplí, stal se oblíbeným cílem mnoha výletníků a dobrodruhů.


Má v sobě něco, co jiné hrady nemají. Při prohlídce máte pocit, že ukrývá něco tajemného, ať už je to brána do pekla či stroj času, který zde prý kdysi nalezl Mácha.

Další zvláštností je skála, která prostupuje celým hradem. Její části můžete spatřit jak venku na nádvoří, tak i uvnitř, například v loveckém sálu.

Podle historků stojí na nelogickém místě - nechrání žádnou stezku ani území a neměl ani zdroj pitné vody. Navíc je zvláštně opevněn, jakoby směrem dovnitř. Podle legendy byla totiž ve skále, na které stojí, brána do pekel, kterou do našeho světa přicházely zlé síly. Na místě průrvy byla proto vystavena kaple a pro všechny případy zasvěcena archandělu Michaelovi, který je velitelem nebeské jízdy.

Kamenný pastýř

U vesnice Klobouky stojí na poli tři a půl metru vysoký pěti tunový červenohnědý pískovec, jehož stáří jako u jednoho z mála u nás, sahá do pravěku. Jedná se o největší český menhir, němý svědek dávné minulosti o níž se jen dohadujeme.

KLIK


A stejně tak pověsti o něm. Kdysi byl údajně obklopen šesti až dvanácti menšími kameny, a tak dostal název Kamenný pastýř se stádem.

Jiná legenda zase praví, že se jedná o skutečného pastýře, kterému se jeho ovečky zatoulaly a on tak dlouho zoufalé stál, až zkameněl.

A nejznámější povídačka má dokonce teprve dojít svého naplnění… Lidé v Kloboukách věří, že Kamenný pastýř při každém zvonění v kostelíku postupuje o jeden krok o velikosti zrnka písku vpřed. Až prý příjde ke kostelíku, nastane konec světa.

Ale neděste se! I tuhle předpověď lze vyvrátit další z pověstí - pokaždé, když zvoní na protější straně v Kokovicích, musí se kámen vrátit zpět.

Zlatá ulička

Legend spojených s Prahou je opravdu nespočet, každá doba přišla se svou legendou, se svou historkou a dohromady tvoří krásu záhadné Prahy.


Mystická Zlatá ulička. K tomuto místu se váže legenda o prahu do jiných světů. Na konci této uličky se prý objevuje dům U poslední lucerny, ve kterém má být skryt práh mezi viditelným a neviditelným světem. Sféru neviditelného města měl vytvořit esoterní řád Asijských bratří (Sad-Bhaiů) a neviditelným městem má být podoba města v tehdejší době, takže Praha, kdy byla ještě středověkým městem.

Další legenda která se váže ke Zlaté uličce a Starému Purkrabství, vypráví o škodolibých skřítcích, kteří strašili Karla IV. jak uvádí ve svém životopise Vita Caroli. Když prý ulehl ke spánku po večeru stráveném s Buškem z Velhartic, uslyšel kroky a chichotání. Rozsvítil a viděl, jak neviditelná ruka hodila číší přes celou komnatu a jak se číše roztříštila, prý šlo o bůžky místa.

Moře v Čechách? Stavba začala!

25. srpna 2014 v 17:29 | ŽENA-IN |  Zajímavosti
Mám pro vás skvělou zprávu! Česko bude mít své moře - od Kadaně až po Ústí nad Labem. Blíží se tedy čas, kdy i my, Češi, nebudeme muset zdlouhavě cestovat za letním požitkem. Myslíte si, že si vás dobírám? Nenechte se mýlit! Občanské sdružení Moře Klidu své smělé plány již realizuje.


S kontroverzní myšlenkou zatopení bývalých severočeských dolů slanou vodou z Baltského moře přišlo před dvěma lety Občanské sdružení Moře Klidu, které již v současnosti své plány směle realizuje.

Autoři tohoto projektu věří, že jejich nápad je nejkomplexnějším a nejpraktičtějším řešením pro tuto oblast. Kontroverzní plán, který mnozí odborníci považují za recesi, má být zcela hotov v časovém horizontu 30-50 let.

"Nyní se zasazujeme o vyčlenění prostředků na odborné expertízy a analýzy. Proběhla také jednorázová petiční akce v místech dotčených projektem, a bylo až překvapující, jak místní obyvatelé na tuto vizi slyší a jak ji podporují," dodává jeden z autorů projektu Jan Plíšek.

Ačkoliv se vám na první pohled může zdát tato myšlenka jakkoliv úsměvná, lidé z občanského sdružení už pomalu chystají budoucí vybavení mořského pobřeží. U Strupčic na Chomutovsku je již vybudován maják, který je zároveň rozhlednou, a odvážné plány klidomořských nadšenců pokračují dál. V Duchcově, coby budoucím přístavním městě, započala předminulý víkend stavba prvního námořního přístavu v Česku - Duchcovské Maríny.

K přivedení vody z Baltského moře chce sdružení využít v budoucnu nepotřebných plynovodů a ropovodů.

Například město Teplice by se podle plánů ocitlo na pláži. Ovšem Most, Bílina a další severočeská města by skončila na mořském dně. Výhod koncepce Moře Klidu je dle jeho tvůrců celá řada, jde hlavně o to, aby je lidé brali vážně a jejich plán podpořili. Což je důležité pro jednání s těžaři a úřady.


Mamutíkův vodní park

23. srpna 2014 v 8:57 | jask* |  Olomoucko, Haná, Morava
První vodní park svého druhu v České republice! Absolutní novinka! Kde? Dolní Morava v Pardubickém kraji, pod vrcholem Králického Sněžníku.


Jedná se o vodní přírodní areál, kde voda je základním prvkem k hraní, experimentování a získávání zkušeností o přírodě a jejích zákonitostech. Všechny části parku jsou interaktivní a návštěvníci mohou vše sami regulovat, vyzkoušet, uchopit či roztočit.

Voda v horní části parku vyvěrá v Potůčcích, který se větví, vytváří ramena - regulovatelné stavidýlky, mizí pod povrchem, roztáčí mlýnské kolo. Z Potůčků voda vtéká do Říčky, která spojuje celý areál a odvádí vodu do dalších částí a končí svoji dráhu v Brouzdališti. Říčka přivádí vodu do Korýtek, což je systém dřevěných korýtek, stavidel a dřevěných sudů, kde je možno využít k experimentům dřevěné lodičky.

V areálu narazíte na několik zajímavých zařízení a strojů, které můžete sami odzkoušet a seznámit se s jejich využitím. Jde o Tyrolský jez, ztracené kolo, Elektrárnu, Buchar, Archimédes a Závlahu.

Dešifrování mužské mluvy

17. srpna 2014 v 15:46 | jask*
10 nejdůležitějších frází a jejich překladTitanic - skvěle animovaný dokument

17. srpna 2014 v 13:48 | jask* |  Historie
Kdo by neznal Titanic, bylo o něm hodně napsáno i nafilmováno, ale takhle záživně a krátce se o jeho začátku i konci dovíte zde.

Zajímavé informace

15. srpna 2014 v 17:14 | jask* |  ZajímavostiÚžasné momentky, které byly vyfoceny čirou náhodou

8. srpna 2014 v 19:25 | jask* |  Foto
Na světě je nás mnoho fotografů, aniž bychom si to uvědomovali. Nemusíte mít zrcadlovku ani kompaktní fotoaparát. Postačí pouhý mobil a být na správném místě ve správný čas. Nejlepší jsou ale neočekávané momenty, které přijdou právě vhod, když fotíte úplně něco jiného. Na internetu jich je mnoho, proto jsem vybrala jen ty nejlepší.

Dnes je mezinárodní den ženského orgasmu!

8. srpna 2014 v 12:04 | jask* |  Aktuálně
Pánové, dnes máte ideální příležitost přijít za svými ženami s nabídkou kvalitního sexu. Slaví se totiž mezinárodní den ženského orgasmu, svátek, který vznikl v Brazílii. Tam zasvětili celý jeden den v kalendáři něčemu, co bylo ještě donedávna jako lochneská příšera. Ženský orgasmus je totiž záhadou dokonce i pro nespočetné týmy amerických vědců.
Až 70 % českých žen předstírá orgasmus. Hrajete ho i vy?

Zatímco v České republice byl 9. květen dlouhou dobu spojen s oslavami osvobození republiky, v brazilském městě Esperantina bude dnem sexuálního osvobození, přesněji Dnem orgasmu. Občané města budou oficiálně vyzváni, aby se alespoň tento den v roce věnovali sexu, pokud tak jindy v roce nečiní.

Novou vyhlášku i přes odpor starosty už schválila městská rada a občané tak budou v měsíci lásky vyzýváni k sexuálním radovánkám. Starostovi se tento krok však nelíbí, když uvedl, že nový zákon má velmi blízko k pornografii.

Na myšlenku uzákonit péči o orgasmus přišel jeden z městských radních. Byl k tomu osobně motivován, jedna z jeho lásek totiž ztroskotala na jeho předčasné ejakulaci. Vzhledem k tomu, že se jednalo o moudrého muže, začal pátrat po statistikách a zjistil, že jen 28% žen dosahuje při sexu orgasmu. To byl patrně jeden z důvodů, proč svým návrhem přesvědčil i ostatní radní.Fotograf Clayton Cubbit si do svého ateliéru pozval dobrovolnice, které si měly přinést svou oblíbenou knihu, a natočil s nimi několikaminutové minidokumenty, které nakonec dohromady pojmenoval jako Hysterická literatura.

Pod stolem je totiž Claytonova spolupracovnice a ta během četby ženy přivádí k orgasmu. Název také není vybrán náhodně, právě vibrátory byly vynalezeny proto, aby se jimi léčila ženská hysterie - orgasmy jsou prostě léčivé.

Revoluční a převratný vynález objeven! Tiskárna kafe

7. srpna 2014 v 19:19 | jask* |  Zajímavosti
Vážení přátelé, s hrdostí v srdci vám píši tuto absolutně úžasnou zprávu. Byl objeven vynález, který opět pozvedne naši civilizaci a ukončí dobu stagnace! Radujme se!


Přátelé, pokrok je něco, co lze zastavit jen atomovou válkou. Proto se už dlouhou dobu čekalo na vynález, na který budou další generace vzpomínat jako na něco, co bylo v našich životech přelomové a my, přátelé, my můžeme být nadmuti tou nejčirejší pýchou z toho, že jsme se takového momentu dožili.

Ptáte se, co to je? Ano, je to to, na co jsme netrpělivě čekali celá desetiletí - tiskárna na kávovou pěnu.


Pohybující se fotky

6. srpna 2014 v 17:12 | jask* |  Foto
Dnešní doba je posedlá 3D technologiemi, přidáváním rozměrů všude, kam je to jen možné. Jamie Beck přichází se sérií fotografií, kterým se snaží vtisknout další rozměr, ale svým osobitým způsobem. Pomocí animace oživuje některé části fotografií a snaží se tak docílit co nejreálnějšího dojmu právě pozorovaného obrázku.
Pobyh na fotce by ve vás měl probouzet další smysly, jako je chuť nebo čich. Jamie Beck se snaží o zachycení momentů zastavených v čase. Ispirací k tomuto projektu mu byly pohybující se obrázky na fotogafiích v Harry Potterovi.Dějiny světa

6. srpna 2014 v 13:53 | jask* |  Historie
Sedmnáctiletý Joe Bush dostal za domácí úkol udělat video prezentaci. Zvolil si dějiny a směstnal je do dvou minut. Obrázky jsou z internetu, hudbební doprovod skladba Mind Heist od Zack Hemsey z filmu Interception a výsledek úchvatný.